BJÖRN ÖSTERMAN

  Björn Österman är född 1945. Han har jobbat med utrikestransporter, sedan datorer och nätverk. Som yngre också bland annat skött försöksdjur, byggt busskarosser och sålt möbler. Han har också varit i FN-tjänst på Cypern.

Då Björn pensionerades flyttade han till Hangö. Då upptäckte han att det var förfärligt roligt att skriva. Skriva för att berätta. För han är en berättare. Också de tavlor han målar ligger det alltid en berättelse i botten.

RECENSIONER

Harald Levander, aktivist
Hufvudstadsbladet, Intervju
MIA BERG-LUNDQVIST (08-01-2017)


I Hangö kan man höra sina egna tankar
I textväg är Björn just nu aktuell med den nyutgivna boken Harald Levander, aktivist, som ges ut av Litorale.


Läs mera >>
Harald Levander, aktivist
Västra Nyland, Artikel
MIA BERG·LUNDQVIST (20-12-2016)


Harald Levanders livsöde
Lagom till bokmässan i slutet av oktober utkom Hangöbon Björn Östermans nya bok Harald Le­vander, aktivist.


Läs mera >>
Harald Levander, aktivist
Bokenbackens kultursida, Recension
Thomas Garoff (22-11-2016)


Läsvärt om Finlands frigörelse
Björn Österman har skrivit en bok om åboborna Harald Levander och hans bästa vän Eric Bahne. Boken bygger i hög grad på korrespondensen mellan dessa två vänner, en brevsamling som Österman haft tillgång till. I boken belyses flera intressanta sakförhållanden, bland annat Kerinski-regimens inställning till Storfurstendömet Finland och till aktivisterna i Spalernaja-fängelset. Vidare kommer intressanta fakta i dagen om andra och tredje generationens spänningar som genast efter den ryska marsrevolutionen 1917 bubblar fram när det kejserliga locket har lyfts av Storfurstendömet. Allt som allt kan man säga att Östermans bok är mycket läsvärd och bidrar med bakgrundsfakta som är nog så behövligt när det gäller att stötta upp ramverket för Finlands närhistoria.


Läs mera >>
  BÖCKER AV BJÖRN ÖSTERMAN

  2016/07
Harald Levander, aktivist
ISBN: 978-952-5045-77-2
Rek. pris: 29.50 €
Bindning: Limbunden

Beställ boken