ULLA LAXÉN

  Förutom författarens yrkesliv har Ulla haft ett lika rikt liv som maka, mor till två barn och mormor till två barnbarn. Genom denna livserfarenhet har hon velat skapa en bok för alla som är på väg till större förståelse för barnet och sitt eget inre barn som är vår själ.

Laxéns första bok Luova leikki varhaiskasvatuksessa utkom på Weilin & Göös 1975 och den andra boken Sången som fick ord utkom på Dialogia 2002. Böckerna har varit uttryck för det som varit aktuellt för henne. Luova leikki varhaiskasvatuksessa utkom när hon arbetade med drama som en pedagogisk metod på daghem och förskola. I Sången som fick ord skrev Laxén om sina erfarenheter som steinerpedagog med barn under skolåldern.

RECENSIONER

Barnet som kunde flyga – om Medveten Moderlighet
Vasabladet, Recension
Charlotta Ödman (26-03-2010)


Den viktigaste frågan
I protest mot kringsskärandet av leken skrev Ulla Laxén ”Sagan om Leken”, om lekens förmåga att skapa livsglädje och mänsklighet, och om dess trängda läge i dag. Det är en saga som tills vidare inte kan sluta lyckligt. Tillsammans med andra sagor av olika författare, ingår sagan om leken i Ulla Laxéns bok. Vid sidan av leken poängterar hon just sagan som en resurs, ja som en nödvändighet, och så är det säkert. Själv brukar jag stöda mig på professor Einsteins råd till en mamma som undrade vad hon kunde göra för sitt barn: ”Läs sagor. Läs mera sagor. Läs ännu mera sagor.”


Läs mera >>
  BÖCKER AV ULLA LAXÉN

  2009/08
Barnet som kunde flyga – om Medveten Moderlighet
ISBN: 978-952-5045-39-0
Rek. pris: 27.00 €
Bindning: Limbunden

Beställ boken