TORSTEN STORGÅRDS

  Professor Torsten Storgårds föddes 1908 i Hangö. Han var kyrkoherde Gustaf och Ina Storgårds äldsta son. Efter studentexamen 1926 påbörjade han studier vid Helsingfor Universitet.

Åren 1931-43 arbetade han som forskningsassistent vid statens försöksanstalt för mjölkhushållning i Jockis. Under kriget innehade han en tjänst som docent vid Helsingfors Universitet och utsågs till professor i mejerilära 1944. 1953 flyttade Storgårds till Sverige där han forskade inom Mjölkcentralen och Köttforskningsinstitutet. Han hade sommarställe i Hangö, genom vilket han kunde hålla kontakterna till sin barndomsort. Storgårds avled 1993.

RECENSIONER

Familjen Storgårds
Västra Nyland, Recension
BIRGITTA EKSTRÖM SÖDERLUND (10-11-2009)


Småstadsliv i början av 1900-talet
Torsten Storgårds minnesanteckningar om en prästfamiljs liv i Hangö i början av 1900-talet är en ganska unik berättelse om livet i en småstad i Finland i början av seklet.


Läs mera >>




  BÖCKER AV TORSTEN STORGÅRDS

  2009/08
Familjen Storgårds
ISBN: 978-952-5045-35-2
Rek. pris: 33.50 €
Bindning: Limbunden

Beställ boken