Barnet som kunde flyga – om Medveten Moderlighet
(2009/08)

  Ulla Laxén
ISBN: 978-952-5045-39-0
Rek. pris: 27
Bindning: Limbunden

Beställ boken

I Barnet som kunde flyga – om Medveten Moderlighet vill författaren ge uttryck för något nytt som man kunde kalla kärlekens pedagogik. Det väsentliga med denna pedagogik är att barndomens omedvetenhet (med mycket skapande lek och sagor) leder till större medvetenhet i vuxenålder än vad som annars vore fallet.
Medveten moderlighet eller kärlek skulle vara viktig idag, ty många barn är utan föräldrar. D.v.s. föräldrarna är fysiskt där för barnen en liten stund per dag eftersom barnen är på dagis, men de har ofta inte förmågan att se barnets själsliga behov. Ty att vara förälder är att ta ansvar också för barnets känsloliv och att se barnets andliga ursprung.

 

RECENSIONER

Vasabladet, Recension
Charlotta Ödman (26-03-2010)


Den viktigaste frågan
I protest mot kringsskärandet av leken skrev Ulla Laxén ”Sagan om Leken”, om lekens förmåga att skapa livsglädje och mänsklighet, och om dess trängda läge i dag. Det är en saga som tills vidare inte kan sluta lyckligt. Tillsammans med andra sagor av olika författare, ingår sagan om leken i Ulla Laxéns bok. Vid sidan av leken poängterar hon just sagan som en resurs, ja som en nödvändighet, och så är det säkert. Själv brukar jag stöda mig på professor Einsteins råd till en mamma som undrade vad hon kunde göra för sitt barn: ”Läs sagor. Läs mera sagor. Läs ännu mera sagor.”


Läs mera >>