Harald Levander, aktivist
(2016/07)

  Björn Österman
ISBN: 978-952-5045-77-2
Rek. pris: 29.5
Bindning: Limbunden

Beställ boken

Harald Levander är en verklig person. Hans grav finns på Åbo gamla begravningsplats. Författaren Björn Österman, som skrivit romanen HARALD LEVANDER, AKTIVIST, besöker graven varje år och planterar en blomma där.
År 1916 är Harald Levander en central aktör i jägarrörelsen. Den 17 maj anhålls han och hamnar i Kakola rannsakningsfängelse. Den 20 maj skriver han sitt första brev därifrån. Med det brevet börjar boken.


 

RECENSIONER

Hufvudstadsbladet, Intervju
MIA BERG-LUNDQVIST (08-01-2017)


I Hangö kan man höra sina egna tankar
I textväg är Björn just nu aktuell med den nyutgivna boken Harald Levander, aktivist, som ges ut av Litorale.


Läs mera >>
Västra Nyland, Artikel
MIA BERG·LUNDQVIST (20-12-2016)


Harald Levanders livsöde
Lagom till bokmässan i slutet av oktober utkom Hangöbon Björn Östermans nya bok Harald Le­vander, aktivist.


Läs mera >>
Bokenbackens kultursida, Recension
Thomas Garoff (22-11-2016)


Läsvärt om Finlands frigörelse
Björn Österman har skrivit en bok om åboborna Harald Levander och hans bästa vän Eric Bahne. Boken bygger i hög grad på korrespondensen mellan dessa två vänner, en brevsamling som Österman haft tillgång till. I boken belyses flera intressanta sakförhållanden, bland annat Kerinski-regimens inställning till Storfurstendömet Finland och till aktivisterna i Spalernaja-fängelset. Vidare kommer intressanta fakta i dagen om andra och tredje generationens spänningar som genast efter den ryska marsrevolutionen 1917 bubblar fram när det kejserliga locket har lyfts av Storfurstendömet. Allt som allt kan man säga att Östermans bok är mycket läsvärd och bidrar med bakgrundsfakta som är nog så behövligt när det gäller att stötta upp ramverket för Finlands närhistoria.


Läs mera >>